Zaštita osobnih podataka

 

Pravila o privatnosti i informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka

 

Uvod

 

Zahvaljujemo Vam što ste posjetili Internet stranicu društva Travel FREE d.o.o.

Ovim putem bismo Vam htjeli pružiti detaljnije informacije o načinu obrade i zaštiti osobnih podataka koje ste nam dostavili ispunjavanjem našeg kontakt obrasca.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sve procedure i mjere koje su implementirane u pogledu obrade i zaštite osobnih podataka temelje se na odredbama mjerodavnih propisa, konkretno odredbama:

Izmjene implementiranih procedura te mjera zaštite i obrade osobnih podataka moguće su u slučaju eventualnih izmjena i/ili dopuna mjerodavnih propisa, uz prethodnu obavijest o vrsti i opsegu izmjena.

 

Travel FREE d.o.o. kao voditelj obrade

 

Sve prikupljene osobne podatke vezano uz našu ponudu i usluge koristimo isključivo u svrhu statističke obrade, slanja reklamnih materijala i oglasa te poboljšanja naših marketinških aktivnosti.

Svi podaci se pohranjuju u našoj bazi na zaštićenom serveru, a pristup istima imaju samo naši administratori i izvršitelji obrade. Podaci se obrađuju na način i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo daljnje korištenje i obrada ili prijenos podataka neovlaštenim trećim osobama, automatizirano pojedinačno donošenje odluka i izrada profila.

 

Obrada osobnih podataka

 

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrada osobnih podataka vrši se isključivo kako bi društvo Travel FREE d.o.o. moglo pružati, održavati, štititi i poboljšavati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju Internet (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja na temelju izjave o pristanku koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha.

Prilikom davanja izjave o pristanku korisniku i/ili kupcu se uvijek daje pojašnjenje uvjeta prikupljanja i obrade podataka. U pojašnjenju se obavezno navode svi podaci koji će se prikupljati (što uključuje podatke koji se obavezno daju, podatke koje korisnik i/ili kupac može ili ne mora dati te podatke koji se automatski prikupljaju), svrha prikupljanja, kao i osoba koja je zadužena za njihovu obradu (izvršitelj obrade).

Ako još niste registrirani klijent, osobni podaci koje ste nam poslali u Kontakt formi obrađuju se samo za vrijeme koje je potrebno za obradu vašeg pitanja, prijedloga ili zahtjeva, a najdulje do jednog (1) mjeseca nakon datuma kada je ispunjen Kontakt obrazac, a nakon toga se takvi osobni podaci brišu odnosno uništavaju. Svrha obrade u tom slučaju jest obrada pitanja, prijedloga ili zahtjeva od kupca i/ili korisnika, a pravni temelj poslovni ciljevi Društva ili, ovisno o slučaju, usklađenost s pravnim obvezama Društva kao voditelja obrade.

 

Ispitanici i njihova prava

 

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka od strane društva Travel FREE d.o.o. kao voditelja obrade, sukladno mjerodavnim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka stječete status ispitanika sa svim pravima i obvezama koje su u odnosu na osobu ispitanika predviđene Uredbom.

Sukladno odredbama čl. 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao ispitanik imate sljedeća prava:

Isto tako, kao ispitanik u svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor vezano uz obradu Vaših osobnih podataka. Prigovor se podnosi pisanim putem Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

 

Sigurnost osobnih podataka

 

Zaštitu podataka od kršenja ili zlouporabe bilo koje vrste osiguravamo koristeći sve propisane tehničke mjere zaštite naše Internet stranice te ostalih informacijskih sustava i SW aplikacija koje koristimo, kao i interne postupke i organizacijska pravila predviđene u tu svrhu, uključujući osobito strogu obvezu čuvanja poslovne tajne od strane svih naših radnika i suradnika.

U slučaju povjeravanja obrade osobnih podataka trećoj osobi kao izvršitelju obrade, obradu i zaštitu osobnih podataka uređujemo sklopljenim ugovorom kojim se takva treća osoba prilikom obrade i zaštite osobnih podataka obvezuje u cijelosti na postupanje sukladno mjerodavnim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te propisanim tehničkim mjerama i organizacijskim pravilima.

 

Cookies (kolačići)

 

Kako bismo poboljšali kvalitetu naše online ponude i komunikaciju putem e-pošte s našim kupcima i članovima korisničkih programa i programima lojalnosti, koristimo, između ostalog, i kolačiće.

Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na računalima, tabletima ili pametnim telefonima. Kolačići omogućuju da naša web stranica funkcionira na optimalan način za kupce i druge korisnike te da dodatno unaprijedimo naše proizvode i usluge i komunikaciju s Vama.

Važno je za naglasiti da kolačići ne mogu pristupiti Vašim podacima pohranjenim na osobnom računalu ili drugim sredstvima komunikacije te kako se stoga ne koriste za prikupljanje osobnih podataka. Funkciju upotrebe kolačića možete odbiti u bilo kojem trenutku te ju uvijek možete naknadno isključiti ili otkazati na informacijsko-komunikacijskim sredstvima koje koristite.

 

Kontakt

 

U slučaju bilo kakvih pitanja, kao i u slučaju da želite povući danu izjavu o pristanku ili ostvariti neko od svojih prava vezano uz obrada osobnih podataka, uvijek nas možete kontaktirati:

 

Morate biti punoljetni kako biste pregledali ovaj sadržaj

Da, imam najmanje 18 godina